×

ویزای دانشجویی کانادا

ویزای دانشجویی کانادا در واقع همان ویزای تحصیلی است که زیر مجموعه ویزاهای موقت کانادا قرار می‌گیرد. در این مقاله با شرایط دریافت ویزای تحصیلی دانشجویی در کانادا آشنا می‌شوید.

ویزای دانش آموزی کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا در زیر مجموعه ویزای تحصیلی قرار می‌گیرد که یکی از اقسام مختلف ویزای موقت کانادا است. در این نوشته به بررسی اجمالی ویزای دانش آموزی کانادا که بسیار در والدین ایرانی محبوب است، می‌پردازیم.

ویزای تحصیلی آمریکا

ویزای تحصیلی آمریکا روشی بسیار مرسوم برای اخذ اقامت دائم آمریکا است؛ زیرا دانشجویان پس از تحصیل در برترین دانشگاه‌های آمریکا می‌توانند جذب بازار کار شوند و ویزای کار آمریکا دریافت کنند و در نهایت موفق شوند اقامت و تابعیت آمریکا را به دست بیاورند.

پذیرش تحصیلی کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا یا Study Permitسندی رسمی است که توسط اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا برای متقاضیان تحصیل در این کشور صادر می‌شود و به آنها این فرصت را خواهد داد تا موقتا‌ً در کانادا اقامت کنند و به تحصیل بپردازند.

ویزای تحصیلی انگلیس

ویزای تحصیلی انگلیس در زمره‌ی ویزاهای موقت است و در سه زیر مجموعه جای می‌گیرد که دراین نوشته با شرایط و قوانین آنها بیشتر آشنا می‌شویم
linkedintwitterfacebookinstagramtelegram
Copyright © 2019 bamanro.com