×

وقت سفارت ایتالیا

برای تعیین وقت سفارت ایتالیا می‌توان به سامانه‌ی کارگزار رسمی سفارت ایتالیا (CKGSIR) در ایران و یا وب سایت رسمی سفارت ایتالیا مراجعه نمود.

وقت سفارت سوئیس

برای دریافت انواع ویزاهای سوئیس، متقاضیان ملزم به ثبت درخواست تعیین وقت سفارت هلند به منظور انگشت نگاری و تحویل مدارک هستند.

وقت سفارت فرانسه

وقت سفارت فرانسه مصاحبه ندارد و تعیین وقت تنها به منظور انجام انگشت ‌نگاری، ثبت اطلاعات بیومتریک و تحویل مدارک؛ مرحله‌ای الزامی محسوب می‌شود. کلیه متقاضیان می‌توانند جهت طی کردن این مراحل به مرکز VFS مراجعه نمایند.

وقت سفارت هلند

برای دریافت انواع ویزاهای هلند، متقاضیان ملزم به ثبت درخواست تعیین وقت سفارت هلند به منظور انگشت نگاری و تحویل مدارک خود هستند.

وقت سفارت آمریکا

یکی از مراحل مهم دریافت ویزای آمریکا، انجام تعیین وقت سفارت آمریکا برای ارائه مدارک، ثبت اطلاعات بیومتریک و انجام مصاحبه با افسران صدور ویزا است.

وقت سفارت کانادا

تعیین وقت سفارت کانادا برای انجام انگشت نگاری ضروری است. برای آشنایی با مراحل و مدارک تعیین وقت سفارت به صورت فوری با مجموعه با من رو همراه باشید.
linkedintwitterfacebookinstagramtelegram
Copyright © 2019 bamanro.com