×

اقامت دائم اسپانیا

اقامت دائم اسپانیا از طریق تمکن مالی در صورتی که متقاضی نشان دهد از تمکن مالی قوی برخوردار است و توانایی حمایت مالی از خود و افراد وابسته به خود را دارند می‌توانند طی شرایطی تعریف شده؛ اقامت اسپانیا را به دست بیاورند.
linkedintwitterfacebookinstagramtelegram
Copyright © 2019 bamanro.com