وقت فوری سفارت آلمان

وقت فوری سفارت آلمان
 
تعیین وقت سفارت آلمان ، توریستی و دانشجویی به صورت عادی و فوری ، تسویه حساب همزمان با دریافت تاییدیه سفارت
وقت عادی سفارت آلمان : ورود به سفارت دو الی سه ماه آینده ، هزینه تعیین وقت 1.500.000 تومان
وقت فوری سفارت آلمان : ورود به سفارت هر هفته ، هزینه تعیین وقت 2.500.000 تومان
توجه : تسویه حساب همزمان با دریافت تاییدیه سفارت خواهد بود
 
مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین وقت سفارت آلمان :

۱ - واریز مبلغ 900.000 تومان به ازای هر نفر به صورت کارت به کارت به حساب شرکت رهیاب گذر آرتا ( ویزامتریک ) کاگزار رسمی سفارت آلمان در ایران

  • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﻗﺖ ﻓﻮری ﺳﻔﺎرت ﻫﺴﺘﯿﺪ ، وارﯾﺰی ﮐﺎرﮔﺰاری ﺳﻔﺎرت ( وﯾﺰاﻣﺘﺮﯾﮏ ) ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

صاحب حساب : شرکت رهیاب گذرآرتا
بانک سامان : شعبه میرداماد
شماره حساب : 80981027883031
شماره کارت : 6219867000010435

  • مبلغ واریزی جهت تعیین وقت سفارت ، پس از تحویل مدارک و انجام انگشت نگاری از سوی کارگزار رسمی سفارت آلمان به شماره کارت پرداخت شده عودت داده خواهد شد ، بنابراین دقت نمایید پرداخت صرفاً با شماره کارت متعلق به خود یا فرد مورد اعتماد انجام شود تا بعداً در خصوص دریافت وجه با مشکل مواجه نشوید.

۲ - تصویر صفحه اول گذرنامه که حداقل دارای ۶ماه اعتبار باشد.

۳ - تعیین تاریخ مورد نظر جهت وقت فوری سفارت به صورت بازه زمانی دو هفته ( به عنوان مثال از تاریخ 1401.7.1 تا تاریخ 1401.7.۱۴ )

۴ - شماره کارت واریزی به حساب ویزامتریک و شماره شبای همان کارت

۵ - تاریخ واریز وجه به حساب ویزامتریک یا تصویر فیش واریزی

۶ - نام و نام خانوادگی صاحب کارت

۷ - شماره همراه متقاضی

۸ - آدرس محل سکونت

۹ - آدرس ایمیل